top of page

Onbetwiste facturen: potpourri!Met de Potpourri I - wet is de invordering van de onbetwiste schuldvordering danig gewijzigd.


Thans kan de schuldeiser zijn schulden via een 'snelle' procedure invorderen via de deurwaarder en dit met minieme tussenkomst van de advocaat:


1ste stap: de gerechtsdeurwaarder ontvangt via de advocaat, en dus niet rechtstreeks via de schuldeiser, de opdracht en betekent de schuldvordering aan de schuldenaar, volgens de gewone regels, een aanmaning tot betaling, samen met een fotokopie van de bewijsstukken waarover de schuldeiser beschikt en een “reactieformulier”.

2de stap: de bestemmeling krijgt een maand om in handen van de gerechtsdeurwaarder ofwel:

* te betalen; * betalingsfaciliteiten te vragen of * de schuld (geheel of voor een deel) te betwisten.

3de stap: de invorderingsprocedure wordt uitgeschakeld voor de schulden die betaald worden of die geen onbetwiste schulden blijken te zijn.


4de stap: bij gebrek aan tijdige en ontvankelijke betaling of betwisting, of bij niet-akkoord over betalingsfaciliteiten of bij niet-nakoming van die faciliteiten, wordt daarvan, op verzoek van de schuldeiser, door de gerechtsdeurwaarder proces-verbaal opgesteld, dat invoorkomend geval voor het saldo van de schuldvordering uitvoerbaar wordt verklaard. Het uitvoerbaar verklaard proces-verbaal is een uitvoerbare titel in de zin van art. 1494 Ger. W. Als ultieme waarborg kan de schuldenaar daartegen opkomen bij de rechter, wat “inversion du contentieux” wordt genoemd.De tenuitvoerlegging wordt immers geschorst door een vordering in rechte bij de bevoegde rechtbank, die overigens ingesteld kan worden bij eenvoudig verzoekschrift op tegenspraak.


Slotsom: u hoeft thans niet meer de 'normale' molen te doorlopen die vaak minstens tot één jaar kon duren via de rechtbank, doch vanaf het ogenblik dat de schuldenaar tijdig zijn bezwaar maakt, zal u helaas niet anders kunnen.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page