top of page

Opgepast met privé-mails op het werk!Het Europees mensenrechtenhof vonniste op 12 januari 2016 een zaak waarbij een Roemeense ingenieur werd ontslagen nadat hij Yahoo Messenger had gebruikt om niet enkel met professionele contactpersonen te communiceren maar ook berichten stuurde naar zijn verloofde en zijn broer. Het beleid van het betrokken bedrijf verbiedt het gebruik van werkcomputers voor persoonlijke doeleinden.


Het hof koos de kant van de werkgever en oordeelde dat "het niet onredelijk is dat een werkgever wil controleren of werknemers tijdens hun werkuren wel degelijk hun professionele taken vervullen". De rechter verwierp de aantijging van de ingenieur die stelde dat zijn recht op privacy was geschonden.


Het EHRM stelt dat een lidstaat kan toelaten dat een werkgever tijdens de werktijden het internetverkeer controleert van haar werknemers, zonder dat dit in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM), en in het bijzonder artikel 8 EVRM (Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven). Een lidstaat behoudt dus haar bevoegdheid om te bepalen hoe zij de privacy van werknemers online kadert.


Bedrijfsgebonden afspraken daar gelaten, heeft je werkgever het recht je privéberichten te lezen op voorwaarde dat die zijn werknemers ook laat weten dat dit gebeurt. Desgevallend heeft de werkgever zelfs het recht je doen en laten tijdens de werkuren met bewakingscamera's te filmen.

Wat communicatie via computers of gsm's die je van je werkgever krijgt betreft, heeft je baas je toestemming niet nodig om je berichten te checken. Aangenomen wordt dat je die toestellen enkel voor je werk bezigt.


Zie voor het volledige arrest:


Arrest

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page