top of page

Opdecimes omhoog vanaf 1 januari 2017


De regering voorziet inspanningen om de uitgaven verbonden aan de realisatie van haar beleidsdoelstellingen te integreren in de evolutie van de algemene uitgavenbegroting. Teneinde het vervolgingsbeleid te versterken wordt voorgesteld om bijkomende inkomsten te laten voortkomen uit de werking van Justitie zelf en een bijdrage te vragen vanuit de kost die door het optreden van Justitie wordt veroorzaakt.

Om deze redenen wordt de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten aangepast, zodat de opdecimes van vijftig naar zeventig worden verhoogd.


In de praktijk komt dit neer op een verhoging van de opdecimes van 6 naar 8.


Concreet: als u een boete oploopt van 50,00 EUR, waarvan de helft voorwaardelijk, dan bekomt u eigenlijk een totale voorwaardelijke boete van (50,00 x 8, hetzij) 400,00 EUR, waarvan u 200,00 EUR effectief dient te betalen.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page