Onwettigheid flitsboetes? Weinig succes...

January 18, 2017

 

Uit een aantal arresten van medio december 2016 bleek volgens de mediaberichtgeving dat een verkeersboete die enkel en alleen is toegekend op basis van een nummerplaat, zonder dat de politie de bestuurder van die wagen ook effectief geïdentificeerd heeft, onwettig zou zijn.

 

De desbetreffende arresten betroffen boetes waarbij de politie alleen de nummerplaat haden pas daarna de bestuurder probeerde te identificeren via de kruispuntbank van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) (zoals  trouwens gebruikelijk is) en dus de bestuurder niet persoonlijk heeft geïdentificeerd.

 

Meteen woedde een vernietigende storm in de media, als zou, in die gevallen, de politie de privacyregels hebben geschonden. Dit was mogelijks het geval in de arresten van 2016, doch de daarin ontwikkelde redenering kan niet doorgetrokken worden voor alle flitsboetes. 

 

Vermits het Hof van Cassatie in die arresten duidelijk gesteld heeft dat -enkel in die dossiers- de toestemming van de Privacycommissie ontbrak, doch de toestemming inmiddels verleend werd, worden de beklaagden die thans dit argument op de banken naar voor stellen met een beknopte (terechte) repliek wandelen gestuurd.

 

Verwacht mag worden dat hiertegen beroep, en mogelijks dus ook opnieuw Cassatie zal aangetekend worden....

 

Het Hof van Cassatie heeft (misschien ongelukkig) in de eindejaarsperiode een steen in de poel gegooid, doch de lagere rechtbanken (quasi unaniem) leggen zich duidelijk niet neer bij dit standpunt en leggen deze rechtspraak naast zich neer.

 

Verwacht wordt dan ook dat in de loop van 2017-2018 een definitieve knoop doorgehakt zal worden door de rechtbanken van eerste aanleg, dan wel het Hof van Cassatie.

 

Wordt vervolgd...

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

January 26, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Advocaat 

Ignace Laplaese

© Byvoet & Laplaese 2020
 

Ezelstraat 135

8000 Brugge

Telefonisch is het kantoor op werkdagen te bereiken vanaf 14u30 via:

tel: 050/73.31.48 

fax: 050/69.14.56

email: info@advocatenkantoorbrugge.com