top of page

Werkstraf bij meerdere wanbedrijven

Op 1 juni 2021 werd door het Hof van Cassatie (opnieuw) bevestigd dat de beklaagde, die zich dient te verantwoorden voor meerdere wanbedrijven, in het geval hij de gunst van de werkstraf bekomt, nooit tot een hogere werkstraf kan worden veroordeeld dan 300 uren, als er tussen de wanbedrijven samenloop bestaat.
Stel: u wordt gedagvaard voor het rijden onder strafbare invloed va n alcoholintoxicatie én u rijdt hierdoor een paaltje aan: u kan hierop aanspraak maken.


Stel: u wordt gedagvaard voor inbraak bij nacht en nadien heling van gestolen goederen: u zal hier hoogstwaarschijnlijk geen aanspraak op kunnen maken, nu er geen sprake is van éénzelfde misdadige opzet.


Let wel: de beperking van het aantal uren geldt enkel voor de werkstraf. De eventuele vervangende boetes worden niet beperkt.


Ignace LAPLAESEFeatured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page