top of page

Arbeidsrecht- en ontslagrecht​

  • Sociaal strafrecht

  • Procedures arbeidsrechtbank (ontslag, opzegvergoedingen, collectieve geschillen)

  • Herziening ziektebeeld

  • Arbeidsreglementering (welzijn, arbeidsongevallen, veiligheid)

  • Sociaal zekerheidsrecht (arbeidsongevallen, sociale zekerheidsbijdragen, ... )

bottom of page