top of page

Advocaat Echtscheiding Echtscheidingsadvocaat advocaat familierecht brugge

Wanneer uw huwelijk in woelige wateren terechtkomt, betekent dit vanzelfsprekend dat u een erg emotionele periode doormaakt. Onze advocaten hechten er ontzettend veel belang aan om naar uw verhaal te luisteren en zo samen op zoek te gaan naar de meest passende oplossingen. Ook indien er kinderen in het spel zijn, adviseren wij u passend in verband met de verblijfsregeling, de onderhoudsbijdrage en alle andere zaken die in het belang zijn van de kinderen.

echtscheidingsadvocaat

Afhandeling Echtscheidingsprocedure Advocaat scheiding

Gedurende de ganse periode staan onze advocaten u met raad en daad bij en dit zowel schriftelijk (bij de opmaak van dagvaardingen, verzoekschriften, conclusies et cetera) als mondeling tijdens de zitting. Samen met u gaan wij op zoek naar de gepaste maatregelen – met betrekking tot de afzonderlijke woonst, uw kind(eren), de regeling inzake schulden, de aanstelling van een notaris et cetera – en nadien naar de meest vlotte en minst belastende wijze om uit de echt te scheiden.

Ook de aspecten van vereffening en verdeling zullen in het beginstadium van de besprekingen omtrent uw echtscheiding aan bod komen, aangezien uiteraard deze vereffening en verdeling een belangrijke financiële impact zal hebben op uw geldelijk welzijn na de echtscheiding.

Uw echtscheidingsadvocaat bij Byvoet & Laplaese licht u bij een persoonlijk gesprek graag alles verder toe.

Hoe dan ook is het mogelijk om in dergelijke dossiers met vooraf bepaalde forfaits te werken.

U gelieve dit dan ook op voorhand met ons te bespreken.

advocaat echtscheiding advocaat scheiding

scheiden scheiding kinderen alimentatie vechtscheiding ten laste

scheiden scheiding kinderen alimentatie vechtscheiding ten laste

bottom of page