top of page

Pro-Deo / Pro Deo

Afhankelijk van binnen welke grens u valt kan de bijstand volledig of gedeeltelijk kosteloos zijn.

De berekening wordt gemaakt op het netto inkomen dat de rechtszoekende ontvangt (bv. werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering die gestort wordt op de rekening).

 

Daarop worden nog “bijzondere” kosten in aanmerking gebracht:

INKOMENSGRENZEN

(cijfers geldig op 1 september 2017)

volledige kosteloosheid

max. € 994 netto/maand

gedeeltelijke kosteloosheid

tussen € 994 en € 1.276 netto/maand

volledige kosteloosheid

max. € 1.276 netto/maand

(= gezinsinkomen)
+ € 178,54 pp ten laste

1 persoon = € 1.454,54 2 personen = € 1.633,08 3 personen = € 1.811,62

gedeeltelijke kosteloosheid

tussen € 1.276 en € 1.556 netto/maand

(= gezinsinkomen)
+ € 178,54 pp ten laste

1 persoon = € 1.734,54 2 personen = € 1.913,08 3 personen = € 2.091,62

Alleenstaand

gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste

€ 178,54 = 15% van € 1.190,27 (leefloon voor personen met gezinslast op 1 september 2017)

bottom of page