top of page

Over ons Advocaat Echtscheiding Advocaat echtscheiding advocaat politierechtbank Advocaat politierechtbank Veurne

Advocaat echtscheiding brugge

advocaat familierecht advocaat scheiding advocaat zoeken zoek advocaat

Ignace Laplaese studeerde aan de Universiteit Gent, waar hij  het diploma van master in de rechten behaalde binnen de optie burgerlijk- en strafrecht. 

 

Na zijn studies ging hij aan de slag aan de balie te Brugge onder het stagemeesterschap van Meester Ivan Coppens bij het kantoor De Clerck & Coppens, nadien bij het kantoor Lust & Partners van Meesters Jacky d'Hoest en Antoon Lust.

 

Daarnaast was hij bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge, hoofdredacteur van de 'Baliekraker' en webmaster van de site van de Jonge Balie Brugge 2011-2013. 

 

In het verleden was hij reeds stagiairsverantwoordelijke 2010-2013. 

 

Bovendien was hij tevens lid van de Stagecommissie aan de Brugse Balie, en was hij er actief in het kader van de verbetering van de Juridische tweedelijnsbijstandsprestaties.

 

Sinds 2011 is Ignace Laplaese ook lid van de VZW Elementaire Rechtspraak en publiceert in dit kader in 2011 het boek 'Verhaalbaarheid van advocatenhonoraria'. 

 

Nog in 2011 en 2012 gaf Mter. Laplaese diverse voordrachten inzake 'de rechtsplegingsvergoeding: actuele tendenzen' in het kader van de permanente vorming voor advocaten (balie Brugge, Hasselt en Veurne).

 

In 2013 verzorgde hij de openingsrede van het Gerechtelijk Jaar aan de Brugse Balie.

Sinds 2014 is Mter. Laplaese lid van de Raad van Orde van Advocaten te Brugge.

 

Voorts is hij lid van 'de Verzekeringsjuristen' en lid van de beroepscommissie binnen de OVB.

 

Hij is vooral actief binnen het burgerlijk recht in het algemeen en het aansprakelijkheidsrecht & fiscaal recht in het bijzonder. 

Sinds 2018 is Mter. Laplaese plaatsvervangend politierechter in de Politierechtbank West-Vlaanderen.

 

* * * 

Boeken: J.Colaes,H.Lamon, Respectvol Procederen, Een pleidooi voor positieve en holistische justitie door I. Laplaese. 1440 (advocaat zoeken)(zoek advocaat) (advocaat scheiding)

 

* * * 

 

Via de Orde van Advocaten te Brugge is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten enerzijds, en een verruime aansprakelijkheidsverzekering voor de activiteiten als Syndicus werd afgesloten via Generali Belgium.

 

 

* * * 

 

Advocaat Ignace Laplaese voert het beroep uit als natuurlijke persoon, ondernemingsnummer 0818.105.324, met zetel te 8000 Brugge, Ezelstraat nr. 135.

bottom of page