top of page

Specialisaties:

 

Verkeersrecht: Wij staan zowel de gedaagde, als diens maatschappij bij in alle materies hieromtrent; strafrechtelijke verdediging, burgerlijke afhandeling, regresrecht, etc...

 

Wordt u vervolgd voor een verkeersovertreding (zoals bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie en dronkenschap, of andere inbreuken op het verkeersrecht)? 

 

Wenst u vergoeding te bekomen als slachtoffer van een verkeersongeval?

 

Het kantoor besteedt aandacht aan al deze aspecten van het verkeersrecht.

 

Mede-eigendom: Alle problemen aangaande appartementsmede-eigendom, de syndicus, beslissingen van de algemene vergadering, praktische problemen ivm gemene delen, etc..

 

Ignace Laplaese treedt zelf als (advocaat-)syndicus op.

 

Bouwrecht: Bij bouwrecht worden alle wetten en regels bedoeld die te maken hebben met elke vorm van bouw (waaronder eveneens verbouwen).

 

Verzekeringsrecht: Ook in alle geschillen waarin de maatschappij in eigen naam betrokken wordt, staan wij regelmatig divers cliënteel procedureel bij.

 

Aansprakelijkheidsrecht: Zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid.

 

Fiscaal recht: In alle geschillen omtrent belastingen (adm. beroepen zowel als gerechtelijke).

bottom of page