top of page

Fiscale Experts in de volgende domeinen:

 

DIRECTE BELASTINGEN
personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasten en voorheffingen.


BTW


FISCALE PROCEDURE
betwistingen inzake de vestiging en invordering van belastingen.
onderhandelingen met fiscale besturen: akkoorden, alternatieve geschillenbeslechting.


RULINGS
aanvraag rulings bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB).


LOKALE EN REGIONALE BELASTINGEN
belastingen en retributies opgelegd door lokale overheden: steden, gemeenten, provincies, gemeenschappen en gewesten, zoals daar zijn bv. activeringsheffing, leegstandsheffing, onroerende voorheffing, verwaarlozing, planbatenheffing, etc...

bottom of page