top of page

TARIEVEN : ABONNEMENTFORMULES / PER EENHEID

PRO DEO ADVOCAAT

Pro deo advocaat

pro deo

I. NIET-ABONNEMENTSGEBONDEN EENHEIDSPRESTATIES

Het Kantoor werkt grotendeels met forfaitaire tarieven, die in parten worden opgevraagd.

Voor wat betreft het ereloon hanteert het kantoor in principe een uurtarief. Onze staat van kosten en ereloon bestaat enerzijds uit de administratieve kosten en eventuele kosten aan derden, en anderzijds uit de erelonen.

A. Variabele kosten:

1.Aanleg dossier en creatie informaticabestanden, eenmalige aanrekening: € 60,00

2.Verplaatsingskosten: per km excl. tijdsduur  € 0,33

3.Dactylografie secretariaat brieven, nota’s, conclusies, …:  € 9,50 per pg.

4.Fotokopies, incl. de tijd die het secretariaat aan het apparaat moet doorbrengen, alsmede het klasseren en inventariseren van de kopies: € 0,35 / blad

5.Telefoons, fax en e-mail: forfaitair 15% van de kosten sub.3

6.De door mij voor uw rekening betaalde kosten volgens voor te leggen facturen en/of gekende tarieven en/of barema’s

B. Erelonen:

Tenzij anders overeen gekomen, levert Byvoet & Laplaese haar diensten op basis van een uurtarief, dit varieert in acht genomen de aard van deze zaak, de belangrijkheid, de moeilijkheidsgraad, de vereiste spoed, op basis van timesheets tussen : €100,00/uur en € 125,00/uur, bedrag te vermeerderen met 21%B.T.W.

Het uurtarief wordt tot op 5 minuten berekend. Om tot een correcte afrekening te komen, wordt elke prestatie en gemaakte kost per zaak nauwkeurig bijgehouden en geregistreerd. Indien gewenst kan bij de eindafrekening een prestatieoverzicht gevoegd worden.

Pro deo advocaat

II. ABONNEMENTEN (jaarlijks opzegbaar)

LITE

* Antwoord binnen de 48 uren;

* Eerstelijnsbijstand via telefoon of mail voor het nalezen van documenten / opstellen van brieven / contracten tot 10 uur per jaar;

* Basis - incassoservice 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00 EUR/maand (excl. BTW)

BASIC

* Antwoord binnen de 32 uren;

* Eerstelijnsbijstand via telefoon of mail voor het nalezen van documenten / opstellen van brieven / contracten tot 30 uur per jaar;

* Full - incassoservice 

* In-house legal audit

* 5 uren rechtbank vacatie inbegrepen (ongeacht locatie)

 

 

 

 

 

 

99,00 EUR/maand (excl. BTW)

ALL-IN

* Antwoord binnen de 32 uren;

* Eerstelijnsbijstand via telefoon of mail voor het nalezen van documenten / opstellen van brieven / contracten - onbeperkt aantal uren met maximum van 100 uren per jaar

* Full - incassoservice 

* In-house legal audit ter plaatse

* 20 uren rechtbank vacatie inbegrepen (ongeacht locatie)

* Mogelijkheid tot online opvolging dossiers (via Dropbox-module)

249,00 EUR/maand (excl. BTW)

bottom of page